Hvilken aldersgrense gjelder for behandling med Ac3 Comfort?

Det er ingen aldersgrense, men flasken må oppbevares utilgjengelig for barn.