Hvordan oppbevares Ac3 Comfort?

Ac3 Comfort bør oppbevares i romtemperatur. Flasken må ikke utsettes for direkte sollys, punkteres eller brennes siden den er en trykkbeholder.